GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO

Chưa cập nhật dữ liệu
Xem giá vàng theo ngày
18/01/2019

Giá vàng hôm nay


(18/01/2019)

Giá vàng hôm qua


(17/01/2019)
GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA GIÁ MUA VÀO GIÁ BÁN RA
Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh
Không có Không có 14.043 15.443
10K Không có Không có 20.131 21.531
14K Không có Không có 26.255 27.655
18K Không có Không có 35.607 36.307
24K Không có Không có 35.970 36.670
SJC10c Không có Không có 36.490 36.670
SJC1c Không có Không có 36.490 36.700
SJC99.99 Không có Không có 36.320 36.820
SJC99.99N Không có Không có 36.320 36.720
Giá vàng Hà Nội
SJC Không có Không có 36.490 36.690
Giá vàng Nha Trang
SJC Không có Không có 36.480 36.690